Teamontvangst

Een teamontvangst is een effectieve manier om de teamdynamiek in kaart te brengen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop er gecommuniceerd wordt, hoe om te gaan met weerstand en conflicten, over feedback geven en ontvangen en over besluitvorming. Wanneer teambuilding het vertrekpunt is, gaat het er vaak om dat mensen elkaar beter leren kennen (bijvoorbeeld bij een fusie of reorganisatie) en het collectieve verantwoordelijkheidsgevoel wordt geënthousiasmeerd. Wat de aanleiding ook is, het programma duurt meestal een dagdeel of een dag en er worden altijd paarden als co-coaches bij ingezet. Daarmee wordt snel duidelijk wat ieders persoonlijke aandeel is, wat de uitwerking daarvan is op de groep en op het resultaat en wat nodig is (experimenteren met nieuw gedrag) om een nieuwe beweging op gang te krijgen. Omdat teamontvangsten altijd op maat zijn en de groepsgrootte evenals de gewenste faciliteiten bepalend zijn voor de prijs, wordt er een offerte opgesteld.

Teams

N

overkoepelend thema

N

inschrijving als team

N

individuele sessies & groepsopdrachten

N

met paarden

N

aantal coaches afgestemd op omvang team

N

leren van en met elkaar

N

360 graden feedback

N

1 dagdeel of 1 dag

N

locatie wordt afgestemd op wensen 

N

maatwerk op offertebasis

Kosteloos bliksemgesprek

Plan hieronder een telefonische afspraak met mij in. We verkennen jouw ontwikkelwens of verlangen en kijken samen hoe ik je daarin kan helpen.

Peggy Surendonk

Persoonlijk begeleider - Coach

Er van uitgaande dat je geen Corona-gerelateerde klachten hebt, kunnen sessies gewoon doorgaan. Ik coach volledig Corona-proof.