Individueel coachingstraject

Hier kies je voor wanneer jij intensief met jezelf aan de slag wilt. Dit is een individueel, persoonlijk traject waarin je gedurende een wat langere periode aan je persoonlijke uitdagingen werkt en je eigen vermogen en zelfregie verstevigt met nieuw perspectief in het vooruitzicht.  Jouw sessies vinden meestal 3-wekelijks plaats. Zo heb je voldoende tijd om de vertaalslag te maken naar je dagelijks leven én om het geleerde in praktijk te brengen. We werken in of met de natuur (van het paard) omdat ‘in de natuur zijn’ ontspant, zelfreflectie in de hand werkt en ons zelfsturend vermogen verbetert. In het belang van jouw unieke proces kunnen we ook besluiten het een met het ander te combineren, al of niet aangevuld met sessies aan tafel of online. Neem vrijblijvend contact met ons op zodat we op basis van jouw hulpvraag en behoefte, op maat kunnen leveren. Om je idee te geven, hebben we hieronder het een en ander op een rij gezet. 

1-op-1 coachingstraject

N

telefonisch intakegesprek

N

3, 5 of 8 sessies natuurcoaching en/of paardencoaching

N

feedback op reflectieverslagen

N

naar behoefte uit te breiden, bijv. online

N

onverdeelde aandacht

N

locatie:
centraal Nederland

Kosteloos bliksemgesprek

Plan hieronder een telefonische afspraak met mij in. We verkennen jouw ontwikkelwens of verlangen en kijken samen hoe ik je daarin kan helpen.

Peggy Surendonk

Persoonlijk begeleider - Coach

Er van uitgaande dat je geen Corona-gerelateerde klachten hebt, kunnen sessies gewoon doorgaan. Ik coach volledig Corona-proof.