Op het gebied van coaching en begeleiding heeft Happy Leadership je in ieder geval het volgende te bieden (daarbij gezegd hebbende dat er veel mogelijk is en alles bespreekbaar):

1-op-1
– intakegesprek
– 3 tot 6 sessies
– feedback op reflectieverslagen
– onverdeelde aandacht
– doorlooptijd:
ca. 10 tot 20 weken
– locatie:
centraal Nederland

Individueel coachingstraject

Hier kies je voor wanneer jij intensief met jezelf aan de slag wilt. Dit is een individueel, persoonlijk traject waarin je gedurende een wat langere periode aan je uitdagingen werkt. Jouw sessies vinden meestal 3-wekelijks plaats, veelal in de paardenbak. Zo heb je voldoende tijd om de vertaalslag te maken naar je dagelijks leven én om het geleerde in praktijk te brengen. In het belang van jouw ontwikkelingsproces kunnen we besluiten om naast de sessies met het paard als co-coach, ook sessies wandelend, aan tafel of online in te passen. Een traject kan er als volgt uit komen te zien: intakegesprek, 3 tot 6 coachsessies van ca. 1,5 uur, feedback op reflectieverslagen, onverdeelde aandacht, doorlooptijd: ca. 10 tot 20 weken.

teamontvangst
– overkoepelend thema
– inschrijving als team
– individuele sessies
– groepsopdracht
– leren met elkaar
– centrale nabespreking
– 1 dagdeel of 1 dag
– locatie: in overleg

Teamontvangsten

Een teamontvangst is een effectieve manier om de teamdynamiek in kaart te brengen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop er gecommuniceerd wordt, hoe om te gaan met conflicten, over feedback geven en ontvangen en over besluitvorming. Soms is een ontvangst specifiek als teambuilding bedoeld waarbij het er om gaat dat mensen elkaar beter leren kennen (bijvoorbeeld bij een fusie of reorganisatie) en het collectieve verantwoordelijkheidsgevoel wordt geënthousiasmeerd. Bijvoorbeeld bij een fusie of reorganisatie. Maar ook een jubileum of personeelsuitje kan de aanleiding zijn. Het programma duurt meestal een dagdeel of een dag en er worden altijd paarden als co-coaches bij ingezet. Daarmee wordt snel duidelijk wat ieders persoonlijke aandeel is, wat de uitwerking daarvan is op de groep en op het resultaat en wat nodig is (experimenteren met nieuw gedrag) om een nieuwe beweging op gang te krijgen. Omdat teamontvangsten altijd op maat zijn en de groepsgrootte evenals de gewenste faciliteiten bepalend zijn voor de prijs, wordt er een offerte opgesteld.

workshops
– individuele inschrijving
– 1 op 1 sessies & groepsopdracht
– leren van elkaar
– centrale feedback
– ca. 4 – 6 personen
– dagdeel of dag
– locatie:
centraal NL

Workshops & events

Kennismakingsworkshops: voor deelnemers die kennis willen maken met de werkvorm ‘coachen met behulp van paarden’. Laagdrempelig, een soort kijkkje in de keuken, in klein comité. Het komt regelmatig voor dat deelnemers besluiten te vervolgen met ofwel een individueel traject ofwel een teamontvangst.
Themaworkshops: Tijdens deze workshops werkt een groepje gelijkgestemden aan een vooraf bekend gemaakt gemeenschappelijk thema. Denk aan: omgaan met weerstand, klantvriendelijkheid, grenzen stellen, etc. Specifieke wensen over de inhoud van een workshop zijn bespreekbaar en maatwerk workshops behoren tot de mogelijkheden.
Voor beiden type workshops geldt dat deelnemers actief betrokken worden bij elkaars sessies wat ie bijdraagt aan ieders ontwikkelingsproces. Door de inkijkjes over en weer komen deelnemers óók altijd iets van zichzelf tegen.

Voor kosten & locaties, klik hier.
we werken op locaties die rust, ruimte en gastvrijheid ademen. Het seizoen kan overigens bepalend zijn voor de keuze voor een binnen- of buitenlocatie. Catering kan worden verzorgd. 

Stuur me een WhatsApp, ik reageer snel!